Idrætsforeningen Godt Gået – Mission

Godt Gået skal skabe grundlag for unge og voksne udviklingshæmmedes udøvelse af idræt gennem tilbud om idrætsaktiviteter og sociale arrangementer.

I Godt Gået er der en positiv afhængighed og sammenhængskraft mellem medlemmerne, instruktørerne, bestyrelsen og foreningsmedarbejderen.

Målet for foreningens aktiviteter er

·       Idrætsaktiviteter med ligestillede

·      for et aktivt liv

·       Trivsel og glæde

·       Socialt samvær og fællesskab

·       Livskvalitet

·       Styrke helbred – sundhed - styrke muskler –            forbedre kondition

IDRÆTSFORENINGEN

GODT GÅET

Møllemærsk 24 st.

6200 Aabenraa 

Telefontid:

Man. 17:00 til 20:00

Kontortid:

Man. 17:00 til 19:00

Tlf. 22 30 89 03

godtgaaet@hotmail.com

www.godtgaaet.dk

Formand

Dorthe H. Madsen

Mobil 30 26 19 90

Foreningsmedarbejder

Britta Tyroll

Mobil 40 42 99 70